Verkaufspferde

Für weitere Infos zu unseren Verkaufspferde rufen Sie bitte Trainer Christian Frhr. v.d. Recke unter 0171 542 50 50 an.

Pferd
Abstammung
Details
Pferd, Abstammung

Fuchs Wallach v. Iffraaj a. d. Inala

b. W. v. Hurricane Run a. d. Fair Vision

braun Wallach v. Darsi a. d. Kilcoltrim Society

braun Wallach v. Footstepsinthesand a. d. Lake Louise

braun Stute v. Holy Roman Emperor a. d. Stuart Sympathy

braun Wallach v. Estidhkaar a. d. Sleeping Princess